باشگاه های سوارکاری ایران - سایت جهان اسب - سایت جهان اسب http://irhorseworld.org Tue, 21 Nov 2017 04:38:07 +0000 fa-ir باشگاه های سوارکاری قزوین http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/71-qazvin-horseriding-clubs.html http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/71-qazvin-horseriding-clubs.html باشگاه های سوارکاری قزوین

باشگاه های سوارکاری قزوین

باشگاه سوارکاری آرمان

مجید عظیمی

آدرس: ابتدای شهرک مینودر

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۱۱۲۲۰


باشگاه سوارکاری البرز

امیر باقرآبادی

آدرس: جاده شهر صنعتی بعد از کارخانه نیرو محرکه

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۲۴۵۶۹


باشگاه سوارکاری ژاله

جواد ژاله

آدرس: جاده الموت سه راهی امام زاده اباذر

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۲۶۰۸۰


باشگاه سوارکاری سروش

علی کریمیان

آدرس: جنب بهشت فاطمه

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۲۳۱۸۹


منبع: سایت فدراسیون سوارکاری

]]>
irhorseworld@gmail.com (مدیر سایت) باشگاه های سوارکاری ایران Thu, 13 Mar 2014 19:12:23 +0000
باشگاه های سوارکاری مشهد http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/75-mashhad-equestrian-centers.html http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/75-mashhad-equestrian-centers.html

فهرست باشگاه های سوارکاری مشهد

باشگاه سوارکاری ارشاد

آدرس: انتهای بلوار وکیل آباد دوراهی طرقبه شاندیز

تلفن: ۰۹۱۵۱۱۵۲۲۴۶

 

باشگاه سوارکاری پویا

آدرس:

جاده چناران کیلومتر ۲۰

تلفن: ۰۹۱۵۳۱۶۲۴۵۶

 

باشگاه سوارکاری کاشانی

آدرس:

جاده کلات روستای معین آباد

تلفن: ۰۹۱۵۹۷۵۹۱۵۹

 

باشگاه سوارکاری کاظمیان

آدرس:

جاده طرقبه امام رضا ۱۷

تلفن: ۰۹۱۵۱۱۵۷۰۸۰

 

باشگاه سوارکاری فردوسی

آدرس:

جاده ستو سه راهی فردوسی

تلفن: ۰۹۱۵۳۱۱۱۲۴۰

 

باشگاه سوارکاری ویلا

آدرس:

جاده چناران روستای ناظریه

تلفن: ۰۹۱۵۱۱۵۰۹۵۵

 

منبع: سایت فدراسیون سوارکاری

]]>
irhorseworld@gmail.com (مدیر سایت) باشگاه های سوارکاری ایران Thu, 13 Mar 2014 16:25:16 +0000
باشگاه های سوارکاری کرمان http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/70-kerman-horseriding-clubs.html http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/70-kerman-horseriding-clubs.html

باشگاه های سوارکاری کرمان

باشگاه سوارکاری اصیل

امیرحسین مهاجری

آدرس:

منطقه جوپار

تلفن: ۰۹۱۳۱۴۰۸۸۶۲

 

باشگاه سوارکاری الماس کویر

انتظاری

آدرس:

هفت باغ علوی

تلفن: ۰۹۱۳۱۴۰۲۲۲۸

 

باشگاه سوارکاری چابکسواران

رضا عسگری

آدرس:

جاده چوپار دهکده حجت آباد

تلفن: ۰۹۱۳۱۴۱۳۷۴۲

 

باشگاه سوارکاری رشید فرخی

رشید فرخی

آدرس:

ابتدای جاده کوهپایه دهکده رشید فرخی

تلفن: ۰۹۱۳۳۴۲۸۹۶۲

 

باشگاه سوارکاری شبدیز

دکتر وثوق

آدرس:

هفت باغ علوی

تلفن: ۰۹۱۳۱۴۵۲۰۰۲

 

باشگاه سوارکاری کارمانیا

علی اصفهانی

آدرس:

نزدیک آباد

تلفن: ۰۹۱۳۱۴۱۰۲۵۱

 

باشگاه سوارکاری کرمان بیس

محسن ایرانمنش

آدرس:

جاده کوه بادامک جنب معدن شن ایرانمنش

تلفن: ۰۹۱۳۱۴۰۰۵۵۱

 

باشگاه سوارکاری مردان فارس

علی سیفی

آدرس:

منطقه جوپار

تلفن: ۰۹۱۳۱۹۱۱۶۹۲

 

منبع: سایت فدراسیون سوارکاری

]]>
irhorseworld@gmail.com (مدیر سایت) باشگاه های سوارکاری ایران Thu, 13 Mar 2014 15:00:41 +0000
باشگاه های سوارکاری همدان http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/74-hamedan-equestrian.html http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/74-hamedan-equestrian.html

فهرست باشگاه های سوارکاری شهر همدان.

باشگاه سوارکاری آذرخش

معصومی

آدرس:

جاده کرمانشاه جنب پادگان قهرمان

تلفن: ۰۹۱۸۳۱۳۴۵۰۳

 

باشگاه سوارکاری ابن سینا

علیرضا بختیاری

آدرس:

بلوار فرودگاه جنب قارچ سینا

تلفن: ۴۳۸۳۳۶۱-۰۸۱۱

 

باشگاه سوارکاری اکباتان

محمدرضا طراحیان

آدرس:

بلوار فرودگاه مزرعه اکباتان

تلفن: ۰۹۱۸۸۱۲۵۶۷۹

 

باشگاه سوارکاری ایثار

آدرس:

بنیاد ایثارگران، بلوار ارم

 

باشگاه سوارکاری شبدیز

مهدی نوروزی

آدرس:

شهرک فرهنگیان انتهای فاز ۱

تلفن: ۰۹۱۸۹۰۰۵۲۸۲

 

منبع: سایت فدراسیون سوارکاری

]]>
irhorseworld@gmail.com (مدیر سایت) باشگاه های سوارکاری ایران Thu, 13 Mar 2014 12:52:03 +0000
باشگاه های سوارکاری فارس http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/73-fars-equestrian-centers.html http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/73-fars-equestrian-centers.html

فهرست آدرس و شماره تلفن باشگاه های سوارکاری استان فارس (شیراز).

باشگاه سوارکاری آترا

کامران قاضی

آدرس:

شیراز، صدرا

تلفن: ۰۹۱۷۱۱۱۶۲۹۴

 

باشگاه سوارکاری اصایل فارس

کمال سامعی

آدرس:

کیلومتر ۲۱ جاده شیراز- بوشهر

تلفن: ۰۹۳۶۳۵۵۴۴۲۵

 

باشگاه سوارکاری بهارستان

ابوذر پشتیبان

آدرس:

کیلومتر ۴۵ جاده شیراز سپیدان

تلفن: ۰۹۱۷۸۶۹۹۷۶۶

 

باشگاه سوارکاری پارادایس

عبدالعلی مسجدی

آدرس:

بعد از زیرگذر شهرک گلستان به سمت پلیس راه

تلفن: ۰۹۱۷۳۱۱۴۲۵۰

 

باشگاه سوارکاری پارسه

امیرحسین یزدان پناهی

آدرس:

شیراز، زرقان

تلفن: ۰۹۱۷۹۱۷۸۲۹۲

 

باشگاه سوارکاری پاشا

احسان مجرب

آدرس:

جاده شیراز خفر

تلفن: ۰۹۱۷۳۱۱۷۱۹۱

 

باشگاه سوارکاری شهاب

شهاب حیدری

آدرس:

کیلومتر ۱۳ جاده شیراز- بوشهر

تلفن: ۰۹۱۷۹۶۳۸۹۶۱

 

باشگاه سوارکاری عقاب

قاسم ذنوبی

آدرس:

شیراز خیابان محراب

تلفن: ۰۹۱۷۱۱۲۴۶۶۰

 

باشگاه سوارکاری مهران

مهران کتابچی

آدرس: شیراز عادل آباد

تلفن: ۰۹۱۷۷۱۰۷۲۴۲

 

باشگاه سوارکاری محمدی

عباس محمدی

آدرس:

شیراز، زرقان

تلفن: ۰۹۱۷۳۰۳۰۲۳۶

 

منبع: سایت فدراسیون سوارکاری

 

]]>
irhorseworld@gmail.com (مدیر سایت) باشگاه های سوارکاری ایران Thu, 13 Mar 2014 12:42:46 +0000
باشگاه های سوارکاری خوزستان http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/72-khoozestan-riding-clubs.html http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/72-khoozestan-riding-clubs.html

فهرست باشگاه های سوارکاری استان خوزستان همراه با آدرس و شماره تلفن.

باشگاه سوارکاری الکا

بیرگانی

آدرس:

اهواز، روستای زرگان

تلفن: ۰۹۱۶۱۱۸۷۲۳۸

 

باشگاه سوارکاری دانیالی

ناصر دانیالی

آدرس:

شوش، جنب استادیوم

تلفن: ۰۹۱۶۶۴۱۳۳۲۴

 

باشگاه سوارکاری دماوند

امین فیصلی زاده

آدرس:

اهواز منطقه باهنر

تلفن: ۰۹۱۶۶۰۰۵۸۵۰

 

باشگاه سوارکاری دوستان

علی بهزادی

آدرس:

اهواز منطقه برومی

تلفن: ۰۹۱۶۳۱۸۷۴۰۲

 

باشگاه سوارکاری سردار

حشمت حسن زاده

آدرس:

اهواز جنب استادیوم پنجاه هزار نفری

تلفن: ۰۹۱۶۳۰۲۷۰۵۷

 

باشگاه سوارکاری فولاد

نجیب

آدرس:

اهواز جنب کارخانه فولاد خوزستان

تلفن: ۰۹۱۶۳۰۰۹۹۶۳

 

باشگاه سوارکاری نیک روان

محمد نیک روان

آدرس:

اهواز منطقه برومی

تلفن: ۰۹۱۶۹۲۲۵۹۶۴

 

منبع: سایت فدراسیون سوارکاری

]]>
irhorseworld@gmail.com (مدیر سایت) باشگاه های سوارکاری ایران Thu, 13 Mar 2014 12:30:25 +0000
باشگاه های سوارکاری کرج http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/322-karaj-riding-clubs.html http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/322-karaj-riding-clubs.html باشگاه های سوارکاری کرج

باشگاه های سوارکاری کرج

باشگاه سوارکاری آرش
خصوصی
آدرس: کرج، کردان، شهر کوهسار، جاده کشکذر، خ سپیدپر نرسیده به کشتارگاه
تلفن: 09123624997باشگاه سوارکاری اسواران
خصوصی
آدرس: کرج، کردان، بالاتر از چندار، سه راه شنده، کوچه اسواران
تلفن: 09123217166باشگاه سوارکاری اصیلیران

خصوصی
آدرس: کرج، کردان، روستای ازنق

تلفن:02624623390 - 09362199329


 

باشگاه سوارکاری امیران

خصوصی
آدرس: جاده محمدشهر، نرسیده به محمدشهر، خ چمن، چمن۱
تلفن: 09365008808باشگاه سوارکاری الوند
خصوصی
آدرس: جاده شهریار، بعد از روستای سعیدآباد، خ سه گانه
تلفن: 09123461104باشگاه سوارکاری ایران توسعه

خصوصی
آدرس: کرج، کیانمهر، جاده کمپوست
تلفن: 02645264428باشگاه سوارکاری ایمان

خصوصی
آدرس: کرج، کردان، قلعه چندار،‌ خ مرغک، گلستان هفتم
تلفن: 09124856912باشگاه سوارکاری پارس توسعه

خصوصی
آدرس: مهرشهر کرج، بلوار آزادی، بعد از دانشگاه کشاورزی، خ رستم، شماره 25
تلفن: 02633210893باشگاه سوارکاری پاییزان
خصوصی
آدرس: جاده شهریار، روستای رزنان، جنب باشگاه مقدم
تلفن: 02623368177باشگاه سوارکاری پرستو
خصوصی
آدرس: اتوبان کرج، پل کلاک، روبروی شهرک جهان نما مجموعه ورزشی کارگران
تلفن: 09123303206باشگاه سوارکاری پیام
خصوصی
آدرس: جاده مخصوص کرج - گرمدره -خیابان تاجبخش- کوچه مدنی- شماره 109
تلفن:  - 09121030930- 02616100405باشگاه سوارکاری پیکر
خصوصی
آدرس: ساوجبلاغ - چهاردانگه - جاده چهار باغ - روبروی قصر گل روزان
تلفن: 02624563561باشگاه سوارکاری حکیمیه

دولتی
آدرس: جاده قدیم کرج - هشتگرد - بعد از دهکده ورزشی روبروی جاده مرغک
تلفن: 09123063708


 

باشگاه ورزشی دشت بهشت
خصوصی
آدرس: کرج، جاده محمدشهر، بلوار مطهری، خ 6 غربی
تلفن: 02616304429 - 09123265388


 

باشگاه سوارکاری دهکده ورزشی
خصوصی
آدرس: کرج، کردان، چهاردانگه
تلفن:باشگاه سوارکاری دوقولوها

خصوصی

آدرس: کرج، باغستان، جاده آتشگاه، به سمت بزغان

تلفن: 09192646104


 

باشگاه سوارکاری راکبستان

خصوصی

آدرس: کردان قلعه چندار بعد از سه راه شنده نرسیده به روستای ازنق

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۸۹۰۲۱


 

باشگاه سوارکاری رنجی
خصوصی
آدرس: کرج - جاده محمد شهر - نرسیده به محمدشهر - بعد از شهرک اصلاح و بذر- خ چمن 4
تلفن: 0261446055 - 09122616884باشگاه سوارکاری سازندگان فجر

خصوصی
آدرس: جاده شهریار- سعید آباد - خ چمران
تلفن: 02623652014باشگاه سوارکاری شبدیز

خصوصی
آدرس: کرج - کردان - ابتدای جاده برقان
تلفن: 02624333481باشگاه سوارکاری فیروز
خصوصی
آدرس:‌ کرج، کردان، چهارراه خرمی
تلفن: 02624333683باشگاه سوارکاری فرمان آرا
خصوصی
آدرس: اتوبان تهران-کرج - روبروی شهرک خاتم الانبیا- جنب ایستگاه اتمسفر - بین اتوبان و جاده قدیم
تلفن: 02612306464 - 09121874042


 

باشگاه سوارکاری قوی سیاه

آدرس: کیلومتر 21 جاده مخصوص، خیابان دنیای فلز، چهارراه اول

تلفن: 09123619456باشگاه سوارکاری کلاک
خصوصی
آدرس: اتوبان کرج، نرسیده به کرج، خروجی 27، جنب پلیس راهنمایی و رانندگی
تلفن: 09121341391باشگاه سوارکاری گلاب
خصوصی
آدرس:‌ اتوبان کرج، نرسیده به کرج
تلفن: 09121035970باشگاه سوارکاری مروارید کیش
خصوصی
آدرس: کرج،  کردان، چهارراه خرمی
تلفن:‌ 02624333045باشگاه سوارکاری مقدم
خصوصی
آدرس: جاده شهریار، روستای زربان
تلفن: 02623368174باشگاه سوارکاری نسیم
خصوصی
آدرس: جاده مردآباد – بعد از محمد شهر- نرسیده به بیمارستان شریعتی
تلفن: 09121207950


 

باشگاه سوارکاری واحدی

خصوصی

کردان، بانو صحرا، انتهای خ گلزار، بعد از مزار شهدا، فرعی اول

تلفن: 09121233976


 

باشگاه هاماز اسب

خصوصی

آدرس: جاده محمدشهر، نرسیده به محمدشهر، خ چمن، چمن 1

تلفن: 02633405429


 

باشگاه سوارکاری هوشمند

خصوصی

آدرس: کرج، بعد از محمدشهر، عباس آباد

تلفن: 09121114190


 

منبع: سایت فدراسیون سوارکاری

]]>
irhorseworld@gmail.com (مدیر سایت) باشگاه های سوارکاری ایران Sun, 23 Oct 2011 23:18:36 +0000
باشگاه های سوارکاری اصفهان http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/332-esfahan-riding-clubs.html http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/332-esfahan-riding-clubs.html باشگاه های سوارکاری اصفهان

باشگاه های سوارکاری اصفهان

 

باشگاه سوارکاری و پرش با اسب خوراسگان
تلفن: 09131161359
آدرس: اصفهان، خیابان ارغوانیه، جنب بلوار دانشگاه آزاد خوراسگان


 باشگاه سوارکاری براق معراج
تلفن: 8890166
آدرس: اصفهان، کیلومتر 8 جاده آبشار، جاده اصفهان زیار ، روستای حیدر آباد ، کوچه گلستان پلاک541


باشگاه سوارکاری بهشت

تلفن: 09133123125

آدرس: کمربندی خمینی شهر، نجف آباد


باشگاه سوارکاری پارادایس
تلفن: 09131117505
آدرس: اصفهان کیلومتر 15 جاده آبشار بعد از پمپ بنزین جار، کبوترآباد سمت چپ کوچه حافظ


باشگاه سوارکاری توسن
تلفن: 8553101
آدرس:  اصفهان، سه راه پینارت، روبروی انرژی اتمی ، زردنجان


باشگاه سوارکاری پردیسان
تلفن: 6541275
آدرس:


باشگاه سوارکاری زاینده رود
تلفن:  ۰۹۱۳۳۱۰۷۶۱۸
آدرس: مشتاق سوم، روشن دشت، جاده انرژی اتمی، سه راه اشکاوند، پل چوم


باشگاه سوارکاری هما
تلفن: 3866565
آدرس:  اصفهان، جاده بهارستان ، 1.5 کیلومتر بعد ازپمپ بنزین مرغ، خیابان سوارکاران (پارکینگ صبا) ، 800 مترداخل خیابان ، سمت چپ


منبع: سایت فدراسیون سوارکاری ایران

]]>
irhorseworld@gmail.com (مدیر سایت) باشگاه های سوارکاری ایران Wed, 28 Sep 2011 23:45:40 +0000
باشگاه های سوارکاری تهران http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/352-tehran-riding-clubs.html http://irhorseworld.org/general-information/باشگاه-های-سوارکاری-ایران/item/352-tehran-riding-clubs.html باشگاه های سوارکاری تهران

باشگاه های سوارکاری تهران

باشگاه سوارکاری آزمون

خصوصی
آدرس: ضلع شرقی استادیوم آزادی
تلفن: 44739008باشگاه سوارکاری آریا
خصوصی
آدرس: تهران
تلفن: 09121116235باشگاه سوارکاری آریاسب

دولتی
آدرس: اتوبان کرج- درب ورودی 2 و 3 پارک چیتگر
تلفن: 44904010 - 44904011


 

باشگاه سوارکاری ابرش

خصوصی

آدرس: فاز غربی پارک چیتگر، درب شماره ۳، خیابان بوستان

تلفن: ۰۹۱۹۳۰۱۰۰۳۵


 

باشگاه سوارکاری اسبیران

خصوصی

آدرس: خادم آباد (نرسیده به شهریار)، بلوار ولیعصر، انتهای لاله ۱۶ غربی

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۴۴۱۷۶باشگاه سوارکاری الغدیر
خصوصی
آدرس: اتوبان شهید بابایی- بعد از حکیمیه- جاده تلو
تلفن: 77001764 و 77001765باشگاه سوارکاری امام خمینی
دولتی
آدرس: لشگرک- بعد از پل فلزی- خ شکوفه- خ نگار
تلفن: ۲۶۵۴۲۲۸۰


 

باشگاه سوارکاری ایران نوین
خصوصی
آدرس: فیروز بهرام، خ تختی، کوچه طالقانی، بن بست ایران نوین
تلفن:  ۰۹۱۲۱۴۳۵۶۳۴


 

باشگاه سوارکاری بلندسران

خصوصی

آدرس: آزادگان،فیروز بهرام به سمت احمد آباد مستوفی،جنب انبار تکرام

تلفن: ۰۲۲۸۲۸۲۲۰۸۹باشگاه سوارکاری بیوراسب

خصوصی

آدرس:

تلفن:


باشگاه سوارکاری پاییزان

خصوصی

آدرس: جاده شهریار، روستای زرنان، جنب باشگاه مقدم

تلفن: ۰۲۶۲۳۳۶۸۱۷۷باشگاه سوارکاری ثقفی
خصوصی
آدرس: لواسان- خیابان کمربندی- کناربن3 - شماره 37
تلفن: 26542800  - ۰۹۱۹۱۰۳۷۲۹۸باشگاه سوارکاری جم

خصوصی
آدرس: کمربندی آزادگان - خیابان شمس آباد بالاتر از شمس اباد نرسیده به کانال
تلفن: 55243040باشگاه سوارکاری چیتگر
خصوصی
آدرس: اتوبان کرج- درب 2 و 3 پارک چیتگر- جنب باشگاه میلاد
تلفن: ۴۴۹۰۴۶۸۴باشگاه سوارکاری حبیبی

خصوصی
آدرس: کمربندی آزادگان - فیروز بهرام - بعد از پل زیر گذر - بن بست نسیم
تلفن: 02282822484


باشگاه سوارکاری حیات سبز

خصوصی

آدرس: شهریار، جاده شهریار به تهران، نرسیده به پل

تلفن: ۶۵۲۶۴۴۴۷


 

باشگاه سوارکاری دانا و دانیال

خصوصی

آدرس: شهر ری، کهریزک، احمدآباد، خیابان پشت مسجد

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۹۲۰۱۰باشگاه سوارکاری دنیای فلز
خصوصی
آدرس: جاده مخصوص کرج - کیلومتر 19 نبش کارخانجات مرتب
تلفن: 44985074باشگاه سوارکاری ذوالجناح
خصوصی
آدرس: خ آیت الله سعیدی – میدان فتح – جنب استخر زیتون – باشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا
تلفن: 66694090


 

باشگاه سوارکاری رام

خصوصی

آدرس: اتوبان آزادگان ، فیروز بهرام ، روستای شمس آباد ، پلاک ۲۴

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۸۸۲۳۷باشگاه سوارکاری رخش صبا
خصوصی
آدرس: انتهای همت غرب- آزاد شهر - جنب باغ گیاه شناسی
تلفن: 09125407798باشگاه سوارکاری سمند
خصوصی
آدرس: سه راه تهرانپارس - ابتدای جاده دماوند- بعد از برج دماوند - روبروی بیمه ایران
تلفن: 77875884باشگاه سوارکاری سوهانک
خصوصی
آدرس: جاده لشگرک- انتهای بلوار ارتش- خ ارغوان شرقی
تلفن: 88752314باشگاه سوارکاری سیاهپوش
خصوصی
آدرس: لواسان - بلوار امام خمینی - خیابان ساحل چنار بن
تلفن: 26542984باشگاه سوارکاری شبنم
خصوصی
آدرس:‌ کمربندی آزادگان - فیروز بهرام – خ علی آبادی
تلفن: ۰۹۱۲۲۴۹۷۱۲۵باشگاه سوارکاری شکوری
خصوصی
آدرس: احمدآباد مستوفی- به سمت رضی آباد- خ گلزار- شماره1
تلفن:باشگاه سوارکاری شکی
خصوصی
آدرس: اوین
تلفن: 22402991 - ۰۹۱۲۸۵۰۵۰۳۰


 

باشگاه سوارکاری شهاب

خصوصی

آدرس: شهر ری، کهریزک، احمدآباد، خیابان پشت مسجد

تلفن:  ۷۰- ۵۶۵۴۱۲۶۹باشگاه سوارکاری شهدا

دولتی
آدرس: اتوبان اسبدوانی- جنب نیروی دریایی سپاه
تلفن:  ۲۵ - ۷۷۱۷۱۱۲۰باشگاه سوارکاری غزالی
دولتی
آدرس:‌ جاده کرج، جنب سایپا، شهرک سینمایی غزالی
تلفن: 09126058349مجموعه سوارکاری عباس آباد

خصوصی
آدرس: چهارراه حقانی – خ دیدار جنوبی
تلفن: 88208540 - 09123334323


 

باشگاه سوارکاری فرمان آرا

خصوصی

آدرس : اتوبان کرج - روبروی شهرک خاتم الانبیاء - جنب ایستگاه اتمسفر

تلفن: 02612306464


 

باشگاه سوارکاری کوهک
خصوصی
آدرس: ضلع غربی استادیوم آزادی
تلفن: 09121237147باشگاه سوارکاری میلاد
خصوصی
آدرس: اتوبان کرج – درب ورودی 2 و 3 پارک چیتگر
تلفن: 44904963


 

باشگاه سوارکاری ناجا

دولتی

آدرس: اتوبان همت بعد از بزرگراه آزادگان، دانشکده علم انتظامی

تلفن:باشگاه سوارکاری نمک آبرود

خصوصی
آدرس: کمربندی آزادگان – احمدآباد مستوفی – بعد از سه راه گلخانه – ابتدای جاده رضی آباد
تلفن: 02282823712


 

باشگاه سوارکاری نوروزآباد

دولتی

آدرس: جاده قدیم کرج، خیابان خلیج

تلفن: ۶۶۱۸۰۰۷۰باشگاه سوارکاری نزاجا (نیروی زمینی ارتش)
دولتی
آدرس: لویزان – جاده لشگرک – بنانیه
تلفن: 22938939

 باشگاه سوارکاری نیروی هوایی ارتش
دولتی
آدرس: تهرانسر – بلوار گلها – جنب شهرک المهدی
تلفن: 44520111مجموعه سوارکاری نوروزآباد
خصوصی
آدرس: جاده قدیم کرج- خ خلیج
تلفن: 66180070منبع: www.feiri.ir

]]>
irhorseworld@gmail.com (مدیر سایت) باشگاه های سوارکاری ایران Thu, 18 Aug 2011 03:58:11 +0000